Les dades del primer any de funcionament de l'ascensor que uneix el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major de Manresa confirmen la necessitat que existia d'aquest equipament. I posen de manifest la idoneïtat d'instal·lar-ne d'altres en una ciutat amb pocs mitjans mecànics per salvar els nombrosos desnivells d'una orografia complicada.

Entre el 20 d'abril del 2018, quan es va estrenar, i el 20 d'abril del 2019 l'han fet servir 364.381 usuaris. Pràcticament un miler al dia. Aquest diari ha fet seguiment de la utilització del nou equipament en cinc moments diferents al llarg del darrer any. I cada cop les dades mostraven que la utilització no parava de créixer. No es tractava només de dades acumulatives sinó que en cada recompte el nombre de viatges diaris i, per tant, d'usuaris era superior a l'anterior.

En controls posteriors caldrà veure fins on arriba l'ús que se li dona, ja que a banda de normalitzar la utilització per part de les persones que viuen al voltant cada cop el coneixen més usuaris i opten per integrar-lo en els seus itineraris.

El primer control d'utilització que es va portar a terme va ser el dia 20 de maig, un mes després de la posada en funcionament de l'equipament i en aquell moment estava fent 450 viatges cada dia. Un mes després, ja n'eren 510, el 2 de juliol, 535; el 6 de setembre, 600, i el 20 d'abril, 665.

El valor que es fa servir per calcular el nombre d'usuaris per viatge és d'1,5 persones. El resultat és que s'ha passat de 675 usuaris diaris de l'elevador un mes després que es posés en marxa a 998 quan feia un any que funcionava. Pel mig hi va haver una progressió constant de 765 usuaris el 20 de juny, 802 el 2 de juliol i 901 el 6 de setembre.

Les grans magnituds són les dels totals d'usuaris i de viatges. En un any, l'ascensor ha salvat el desnivell d'11 metres entre la plaça Major i el carrer de Santa Llúcia 242.921 vegades i ha transportat 364.381 passatgers. A aquests gairebé mil usuaris al dia s'hi ha arribat partint de 13.700 viatges i 20.550 usuaris quan només feia un mes que havia entrat en funcionament.

L'evolució ha estat notable amb els trams intermedis de 31.100 viatges i 46.650 viatgers el 20 de juny; 39.125 viatges i 58.686 viatgers el 2 de juliol i 83.525 viatges i 125.287 usuaris el 6 de setembre.

El pròxim, al Passeig

El pròxim ascensor públic que tindrà la ciutat s'ha projectat que es construeixi per millorar la connexió entre el passeig de Pere III i el carrer de Circumval·lació i, des d'aquest vial, amb el parc del Castell a través de les escales que hi porten. Aquesta actuació és fruit de l'ampliació d'un projecte participatiu del 2017 que, inicialment, preveia lligar el Passeig i el carrer de Circumval·lació també amb un ascensor, però en un altre punt. L'ascensor s'havia projectat inicialment enganxat al mur del solar del costat de l'edifici dels sindicats, però es farà a la parada del bus interurbà de la plaça Espanya. Aprofitant que s'instal·la en aquest espai, s'eliminaran les escales de prop del bar As Meigas i les rellevaran unes escales noves més amples i que inclouran unes rampes.

Quatre elevadors públics

Amb el futur ascensor al Passeig, Manresa augmentarà fins a quatre els elevadors públics a la ciutat. Els altres tres són el que comunica el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major, el de la plaça de la Reforma i el que relliga el carrer del Remei de Baix amb el del Remei de Dalt.