El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima qualifica de «població crítica» la més vulnerable pel que fa a patir els efectes del canvi climàtic.

Inclou la de menys d'1 any i la de més de 75 anys, així com també la que pateix una discapacitat definida amb un grau superior al 65%.

Aquest concepte, emprat en molts casos per a fenòmens com les onades de calor, permet fer referència a aquest sector de la població com una variable més a tenir present a l'hora d'avaluar els efectes sobre la ciutadania.

El pla observa d'entrada que el nombre més alt de població crítica a Manresa correspondria a la franja de majors de 75 anys, en la qual s'encabeixen més de vuit mil persones. «Si ens centrem en el total de discapacitats, en aquest cas amb un grau de més del 65%, observem que arriben a més de 2.300 persones», subratlla.

I afegeix que «no obstant això, no podem saber quantes d'aquestes persones es troben en edats superiors als 75 anys».

En conjunt «parlem, doncs, del voltant de 9.000 o 11.000 persones susceptibles de ser definides com a població crítica i, per tant, un volum força gran de persones que cal tenir present davant els efectes i fenòmens extrems a causa del canvi climàtic, com ara onades de calor i fenòmens meteorològics virulents (ventades, tempestes, pedregades, etc.), entre altres conseqüències indirectes».

Pel que fa a la possible tendència en l'evolució de la població crítica, «podem afirmar que la població major de 75 anys és probable que augmenti considerablement durant les properes dècades, per les evidències de la piràmide poblacional del municipi», alerta.

D'aquesta manera és possible que es facin més evidents les possibles problemàtiques sobre aquests sector de la població. Per altra banda, no està tan clara l'evolució pel que fa a naixements i persones amb discapacitat.