El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme. Ha de tenir una visió ambiciosa i incloure mesures d'adaptació als impactes del canvi climàtic i recollir els documents estratègics i estudis fets.