L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a la Declaració per a una Agenda Urbana de Catalunya, aprovada per les administracions i sectors socials que constitueixen l'Assemblea Urbana de Catalunya.

L'objectiu d'aquesta Agenda Urbana de Catalunya és assolir un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible social, ambiental i l'econòmicament.

L'Ajuntament participa activament en els treballs que s'han engegat mitjançant una comissió tècnica amb representants de la Generalitat, governs locals i ciutadania. Manresa forma part del grup motor d'aquesta comissió tècnica, en representació dels governs locals. El 12 de juny es durà a terme a Manresa la jornada «Model de ciutat».

La gènesi de la creació d'aquest òrgan es va produir el 2016 quan la Generalitat va participar en Cimera Internacional de Nacions Unides a Quito, i va signar un memoràndum amb el Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans per al qual es comprometia a desenvolupar una Agenda Urbana de Catalunya.

Per elaborar l'Agenda Urbana, es durà a terme un procés participatiu, per tal de detectar quines són les principals oportunitats que es donen a Catalunya vinculades amb el procés de creixent de la concentració urbana, identificar els principals reptes, i definir propostes i accions a l'entorn de les problemàtiques vinculades a la concentració urbana.