La passada matinada del dissabte 18 de maig de 2019, Noè Hands, un jove estudiant de l'institut Lluís de Peguera, va ser agredit a Manresa. La comunitat educativa del centre ho ha volgut denunciar.

Explica que "Hands no va poder intercanviar cap paraula amb l'atacant, ni abans ni després de ser agredit, segons relata l'alumne. El jove no coneixia de res l'agressor i això fa pensar, inicialment, en un greu factor de premeditació, ja que assegura que el va seguir des de l'interior del recinte on estava a aquelles hores".

Relata que "Noè Hands ha expressat la voluntat de fer-ho públic i fer esment del seu nom" i que "l'Institut Lluís de Peguera, en nom de tota la comunitat educativa del centre, condemna tota violència i discriminació exercida contra qualsevol persona, ja sigui per la identitat sexual, per l'expressió de gènere, per l'orientació sexual o per qualsevol altre motiu. També volem afegir que en Hands té tot el nostre suport i demanem que les accions d'aquesta índole no quedin impunes".