Seguir les indicacions mèdiques a l'hora de fer un tractament amb antibiòtics i tenir al dia el carnet de vacunacions són els dos principals missatges que experts en malalties infeccioses van adreçar a la ciutadania davant la problemàtica que representen els bacteris resistents. La crida es va fer durant la celebració de les II Jornada d'Actualització en Malalties Infeccioses que es van celebrar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Hi van participar 170 professionals.

Una de les sessions es va centrar en el programa d'optimització de l'ús dels antibiòtics. Hi va haver ponències sobre la possibilitat de reduir la durada dels tractaments amb antibiòtics i es va actualitzar el mapa de resistències bacterianes. També es va tractar la problemàtica de les infeccions respiratòries des de l'atenció primària, la sociosanitària i l'especialitzada.

Una segona sessió va estar dedicada a la prevenció de les infeccions en pacients amb immunosupressió i amb infecció per VIH, així com la prevenció i detecció precoç de les infeccions fruit de la mobilitat i els processos migratoris. El cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, va parlar de les malalties infeccioses emergents del segle XXI com poden ser l'Ebola, el zika o el chikungunya.

Les malalties infeccioses i els bacteris resistents són una problemàtica a escala mundial i una seriosa amenaça per a la salut. Algunes malalties infeccioses no responen als tractaments amb els antibiòtics disponibles en l'actualitat perquè els bacteris que les han originat s'han fet resistents. Aquestes malalties no es poden tractar perquè els medicaments són ineficaços o bé s'han d'utilitzar antibiòtics reservats com a últim recurs i que són la darrera alternativa que hi ha disponible actualment.

Fa dos anys es va celebrar una jornada també sobre malalties infeccioses. Davant la bona acollida s'ha repetit organitzada per cinc entitats que aborden de forma coordinada aquest àmbit. Es tracta de l'Institut Català de la Salut, la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut, l'Hospital Sant Bernabé de Berga i el Centre Sanitari del Solsonès. Tenen un grup de treball sobre aquest tema.