Un problema amb el subministrament elèctric és el que ha fet retardar cinc mesos l'estrena del nou vestíbul de l'estació de Renfe. I un transformador elèctric és el que provoca que no s'hagi completat del tot la nova urbanització de la Via de Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer, un projecte que va costar 1,3 milions d'euros i que va suposar 10 mesos d'obres. Els treballs van acabar el novembre passat.

El transformador en qüestió és al costat de les piscines municipals. S'havia d'haver traslladat durant els treballs d'urbanització de tot aquest sector per poder fer una nova vorera a la cantonada de la Via de Sant Ignasi amb Vidal i Barraquer. És el que queda pendent de tot el projecte. Actualment el pas per a vianants s'estreny i pràcticament queda a tocar de la calçada per on circulen els cotxes.

L'Ajuntament ha requerit diverses vegades a la companyia elèctrica Endesa que ho faci. Però no ha entomat la qüestió fins ara.

L'equipament s'ha de traslladar a un mòdul prefabricat uns metres més enllà, i s'ha vist que s'han de fer cales per saber amb exactitud a quina profunditat han de passar els cables que s'han de soterrar tenint en compte que on hi ha el transformador hi ha la connexió de l'antic i el nou torrent de Sant Ignasi, un dels principals col·lectors d'aigües residuals de la ciutat. A l'Ajuntament no li consta que s'hagin fet les cales.

Segons Endesa, en canvi, tot età a punt per executar les obres i només cal que l'Ajuntament estipuli la profunditat i el traçat per on han de passar els cables soterrats.

Les obres d'urbanització de la Via de Sant Ignasi i del carrer Vidal i Barraquer es van iniciar a principi de l'any 2018 i van culminar el mes de novembre. Les ha pagat La Caixa per les càrregues urbanístiques de Fàbrica Nova, una part de la qual és de la seva propietat.