L'anàlisi semestral de la població nouvinguda a Manresa l'elabora el Programa d'Acollida de l'Ajuntament a partir de les dades del padró continu. Estan pendents de l'acceptació i el filtratge final de l'INE, que sol donar les dades definitives d'un any per l'altre.