La Plataforma en Defensa de les Pensions Púbiques i els Drets de la gent Gran de Manresa demana la dimissió o el cessament del governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos. La petició la fan després que el dirigent del Banc d’Espanya hagi fet unes declaracions en les quals va reclamar la reforma del sistema de pensions.

La plataforma ha explicat que recentment Hernández de Cos ha proposat entre altres coses allargar més enllà dels 67 anys l’edat de jubilació, ha posat en dubte que s’hagin de revisar anualment les pensions d’acord amb l’ IPC, ha plantejat lligar les pensions a l’esperança de vida (a més esperança menys pensió) i ha proposat que la gent treballadora en actiu inverteixin en plans privats de pensions, de "rendibilitat més que dubtosa i difícil de invertir-hi amb els actuals salaris", en opinió de la plataforma.

Consideren que «ve a dir que molts pensionistes tenen el pis de propietat i això els estalvia de pagar lloguer o els terminis de la hipoteca, per tant les pensions actuals són suficients i les persones jubilades no ens podem queixar». Recorden que també es mostra contrari a pujar salaris, fomentar la contractació indefinida i que els treballadors i treballadores tinguin més protecció laboral.

Per a la plataforma, que el governador del Banc d’Espanya, «que cobra més de 186.000 euros anuals» faci aquestes propostes «tan negatives i injustes per a la població treballadora i pensionista ens sembla molt poc ètic i totalment reprovable».

Asseguren que «sembla que ignori que 6 de cada 10 persones pensionistes i especialment dones, tinguin pensions inferiors o molt inferiors als 800 euros mensuals. Sembla que ignori que la pobresa al nostre país ha augmentat considerablement i que cada vegada i han més treballadors i pensionistes amb sous i pensions insuficients que no els permeten portar una vida digna».

Fan notar, en canvi, que Hernández de Cos no parla de la crisi econòmica, de l’especulació immobiliària i de la construcció, de la reforma laboral, de l’increment de la productivitat dels professors i dels beneficis empresarials o de la necessitat d’avançar cap a una fiscalitat més justa.

Consideren, finalment, que «el sistema públic de pensions és sostenible i millorable. És una qüestió de voluntat política i de voler afrontar els reptes econòmics, fiscals i socials amb la perspectiva de fer una societat més justa i solidària.

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i es Drets de la Gent Gran es concentra cada dilluns al migdia a la plaça Major de Manresa des de l’octiubre passat per reclamar una pensions públiques dignes.