L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a la Declaració per una Agenda, un òrgan format per administracions, societat civil i teixit productiu, que té per objectiu analitzar i debatre polítiques de sostenibilitat urbana per als propers anys. S'ha iniciat un procés participatiu per tirar endavant el projecte, i en aquest marc Manresa acollirà la segona sessió de treball, que tindrà lloc dimecres vinent a la FUB, sobre "Model de ciutat". Diversos experts debatran sobre model urbà, ecosistemes urbans i biodiversitat, i inclusió social.

L'objectiu de l'Agenda Urbana de Catalunya és materialitzar al nostre país el gran objectiu de la Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides, Agenda 2030: assolir un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible des de tres dimensions: la social, l'ambiental i l'econòmica. Manresa s'ha adherit a aquest projecte, i forma part del seu grup motor. Per aquest motiu, acollirà una de les sessions de treball que formen part del procés participatiu.

La jornada tindrà lloc dimecres vinent, dia 12 de juny, a la Fundació Universitària del Bages. El títol de la sessió de treball és "Model de ciutat", aspecte que es debatrà des d'un triple vessant: físic (model urbà), ambiental (ecosistemes urbans i biodiversitat) i social (inclusió social). La sessió es divideix en tres blocs temàtics, cadascun dels quals disposa d'un panell de persones expertes i un debat en grups reduïts. Les persones interessades en la matèria i que vulguin inscriure-s'hi poden fer-ho a www.agendaurbana.cat

Podeu consultar en aquest document el programa complet de la jornada del dia 12.

La que es farà a Manresa serà la segona de les sessions de treball de l'Agenda Urbana de Catalunya. La primera es va fer aquest dijous a l'Hospitalet de Llobregat i es va dedicar a "Processos metabòlics". Concretament, es va parlar d'economia verda i circular; cicle de l'aigua; i energia sostenible.

Un model de desenvolupament urbà sostenible

L'Agenda Urbana de Catalunya vol promoure el desenvolupament sostenible com a eina de progrés i transformació social basada en un nou model de desenvolupament urbà que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tothom.

Des del punt de vista de sostenibilitat social, el document vol fer incidència en aspectes com la inclusió, la cohesió, la diversitat o la igualtat entre persones; des de la sostenibilitat ambiental cal apostar decididament per la transformació del model energètic, actualment basat en la seva majoria en fonts d'energia no renovables; en relació a la sostenibilitat econòmica, l'objectiu és cercar nous models productius que aprofitin les avantatges de la concentració urbana com les noves tecnologies i xarxes de comunicació.

En un acte al palau de la Generalitat, que va tenir lloc el novembre passat amb l'assistència de l'Ajuntament de Manresa, es constituir l'Assemblea Urbana de Catalunya, òrgan multidisciplinari del qual formen part administracions i sectors socials i econòmics de Catalunya, que té com a tasca diagnosticar, debatre i validar l'orientació de les polítiques urbanes per als propers anys.

En el marc de l'Assemblea, l'Ajuntament de Manresa participa activament en els treballs que s'han engegat per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya. Aquest procés es desenvolupa a través d'una comissió tècnica, a tres nivells: Generalitat, governs locals i ciutadania. Manresa forma part del grup motor d'aquesta comissió tècnica, en representació dels governs locals.

L'origen: Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides

La gènesi de de la creació d'aquest òrgan i tots aquests treballs prové del fet que la Generalitat va participar en Cimera Internacional de Nacions Unides a Quito, "Habitat III", el 2016, i va signar un memoràndum amb el Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans, el 2016, per al qual es compromet a desenvolupar una Agenda Urbana de Catalunya (AUC).

Per elaborar l'Agenda Urbana, es durà a terme un procés participatiu, per tal de detectar quines són les principals oportunitats que es donen a Catalunya vinculades amb el procés de creixent concentració urbana, identificant els principals reptes, i definir propostes i accions a l'entorn de les problemàtiques vinculades a la concentració urbana.

Els eixos temàtics concrets que es tractaran per elaborar l'Agenda Urbana són: processos metabòlics; model de ciutat; cohesió social; dimensió ciutadana; i nova governança. En aquest marc, una de les jornades previstes és la que es fa a Manresa el proper dimecres.

La comissió tècnica elabora primerament, i a través d'un model participatiu, una diagnosi, per detectar vulnerabilitats i reptes que te el país; i posteriorment farà una proposta d'accions a emprendre i una exposició pública (prevista per a finals de 2020, per a la validació de les propostes).

Amb l'acord assolit aquest mes de maig al Ple Municipal, l'Ajuntament de Manresa manifesta el compromís d'implementar, quan correspongui, les polítiques públiques necessàries per fer el que determini l'agenda Urbana de Catalunya a la nostra.