El projecte que s'havia anunciat com la primera gran promoció de pisos des de la crisi econòmica a Manresa, els de l'antiga fàbrica l'Alcoholera, encara no disposa de llicència d'obres, fet que el situa molt al darrere dels pisos del sector Concòrdia, els tràmits dels quals han avançat ràpidament i es començaran a construir properament. Es tracta de la construcció per part del Banc Santander d'un centenar de pisos a l'espai que ocupa l'Alcoholera i bona part de l'aparcament de l'estació d'autobusos, autoritzada per ple el juny del 2016.

La previsió és construir habitatges d'alt nivell de fins a 120 metres quadrats. El Pla de Millora Urbana Alcoholera afecta 6.830 metres quadrats. El text es va aprovar definitivament el 21 de febrer passat, dia de la Llum, en sessió plenària. Es va fer amb el vot en contra de CUP i PSC i l'abstenció de DM.

La densitat màxima d'habitatges és de 99 amb un 30% del sostre destinat a protecció oficial i un increment del sòl públic que es transforma d'equipament a més espais lliures.