La secció de rehabilitació de l'Ajuntament ha envoltat amb tanques l'antiga gasolinera situada davant de l'antic hotel Pere III perquè va caure un tros de la marquesina que hi ha a la part frontal de la construcció. L'Ajuntament ha informat que està tramitant l'expedient per ordenar a la propietat que enderroqui la marquesina, que està en molt mal estat i té les bigues amb aluminosi.