En el cas de no tenir els rebuts domiciliats a un compte bancari, el termini per pagar la taxa d'escombraries és de l'1 de juliol al 5 de setembre.

La data de càrrec dels rebuts domiciliats és el 3 de setembre.

La data de càrrec per al pagament a l'avançada va ser l'1 de febrer.

Impost de vehicles. De l'1 de març al 3 de maig per als que no ho tenen domiciliat i el 2 de maig per als que sí.

IBI urbà. De l'1 d'abril al 5 de juliol per als que no ho tenen domiciliat i el 3 d'abril, 3 de juny, 2 de juliol i 1 d'octubre per als que sí.

IBI rústic. De l'1 d'abril al 5 de juliol per als que no ho tenen domiciliat i el 2 de juliol per als que sí.

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). Període de pagament del 3 de setembre al 5 de novembre per als que no ho tenen domiciliat i el 4 de novembre per als que sí.

Taxes de guals, cementiri i industrials. Del 3 de setembre al 5 de novembre per als que no ho tenen domiciliat i el 4 de novembre per als que sí.