L'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics de companyia i potencialment perillosos de Manresa estableix que tenir animals de companyia a la via i als espais públics sense estar lligats per mitjà d'un collar i una corretja o cadena és una infracció greu, penada amb multes que van dels 300 als 600 euros. La sanció que s'imposa si els amos no recullen les caques dels seus animals és la mateixa.