El 2020 l'Ajuntament de Manresa pagarà l'última quota d'1,5 milions d'euros pel solar de les Saleses. Faltaran els interessos, que el consistori calcula que pujaran 1,5 milions més. Una dada per fer-se una idea del que suposa el preu del solar per als comptes municipals és que la partida més gran destinada a inversió del pressupost de l'Ajuntament d'aquest any 2019 és d'1,7 milions, per pagar sentències judicials. D'aquests, 1,5 corresponen a l'anualitat dels terrenys de les Saleses (vegeu Regió7 del 27 de desembre del 2018). Tenint en compte els interessos, el solar del barri de les Escodines de 5.200 metres quadrats pot acabar costant 12,6 milions.

En el punt en què està el pagament el solar ja és a mans municipals. Per això a començament d'aquest any l'Ajuntament de Manresa va alçar una tanca al voltant del terreny perquè en té la responsabilitat patrimonial, per preservar-lo de la brutícia i evitar que algú hi prengués mal. En un dels extrems de la tanca, hi ha una porta per poder accedir al seu interior. El mur delimita tota la zona del solar amb el passatge Puig i també amb el camí de les Saleses. Ple de canyes i males herbes, fa uns dies el van desbrossar.

Des de l'any 2014 l'Ajuntament ha pagat anualitats d',15 milions d'euros pel solar per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Pla d'Ordenació Urbanística del 1997 preveia que hi anessin places i jardins. El terreny en qüestió tenia una afectació urbanística, però l'Ajuntament no hi va fer res i els propietaris no en podien disposar. El 2006 els amos del solar, Jordi Ramentol García-Milà i Àngel García-Milà Matas, van comunicar a l'Ajuntament de Manresa la seva voluntat d'iniciar un litigi per reclamar l'expropiació forçosa.

Dos anys més tard la secció Barcelona del Jurat d'Expropiació de Catalunya va determinar que el preu just era d'1,2 milions d'euros. Ni la propietat ni l'Ajuntament de Manresa no hi van estar d'acord i van presentar sengles recursos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El primer considerava que el solar valia 347.529 euros, mentre que la propietat reclamava 26,4 milions. El 2011 va arribar la clatellada. El tribunal va estimar que l'expropiació era procedent, va desestimar el recurs de l'Ajuntament i va rebaixar la valoració que en feien els propietaris. El preu del solar va quedar en 11,1 milions més els interessos. L'abril del 2013 la propietat va sol·licitar l'execució de la sentència. Un any més tard l'Ajuntament va començar a pagar de forma fraccionada. Fins l'any que ve.