El Pla de Millora Urbana de les Saleses i el nou carrer que connectarà la Via de Sant Ignasi amb el Nou de Santa Clara eliminarà l'illa de cases que hi ha a la cruïlla del carrer Caputxins amb l'esmentat Nou de Santa Clara. Són edificis d'habitatges que tard o d'hora s'hauran d'aterrar perquè és just on hi va a parar el nou vial. Quan el projecte estigui fet serà un punt on convergiran quatre carrers: el nou que s'obrirà en aquesta zona, el Sant Bartomeu, el Caputxins i el Nou de Santa Clara. El mateix passarà amb alguns edificis de l'entorn del Museu d'on ha de sortir el nou carrer.

Segons Marc Aloy, fins ara regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, aquesta propietat està inclosa dins el pla, i en funció del percentatge de terreny que aportin a tota la nova trama urbana també obtindran un aprofitament de l'edificació d'habitatges que es generin. Tots els plans de millora urbana estan calculats, explica, perquè siguin viables. «Els costos s'han de repartir proporcionalment entre tots els propietaris que aporten terreny al pla urbà, i han de ser menors que no pas el beneficis que se'n pugui treure».