Valentí Junyent (Junts per Manresa) serà alcalde de Manresa fins al 20 de juny del 2020 i regidor d'Hisenda tots 4 anys. I Marc Aloy (ERC) serà regidor de Presidència i primer tinent d'alcalde aquest primer any, i alcalde els tres següents.

Al capdamunt del cartipàs de l'Ajuntament, Junyent assumeix la regidoria clau que controla les finances municipals tot el mandat mentre que Aloy, durant l'any que no tindrà la vara d'alcalde, exercirà de portaveu del govern i de coordinador general responsable de la direcció del pla de mandat que marcarà el ful de ruta de l'acció de govern. Els projectes estratègics de ciutat, la coordinació d'àrees i els serveis i programes de finançament transversal estaran sota la seva competència.

Quan passi el primer any, Ju-nyent serà primer tinent d'alcalde però no regidor de Presidència, perquè es tracta d'una regidoria enfocada a aquesta primera etapa perquè l'ocupi la persona que després tindrà l'alcaldia.

Dues novetats més. Una és la creació d'una regidoria de Centre Històric, que comandarà Claudina Relat (JXM), que implicarà la desaparició del comissionat del Centre Històric, que exercia Pere Gassó.

La segona és que la conflictiva regidoria d'Habitatge -per la situació d'emergència habitacional a causa de les persones que es troben sense sostre- serà per a Jamaa Mbarki el Bachir (ERC), fins ara agent d'acollida de l'Ajuntament, que també tindrà la regidoria de Nova Ciutadania i Cooperació.

Una altra política d'Esquerra, Mariona Homs, assumeix la turbulenta regidoria responsable dels serveis socials amb necessitats i pobresa creixent fustigant la ciutadania. Una regidoria que el mandat passat estava dividida entre Acció Social, Àngels Santolària (ERC), i Cohesió Social, Mercè Rosich (CDC).

Un altre os dur de rossegar és la regidoria de Seguretat Ciutadana -que incorpora Protecció Civil-, que entoma el tot terreny Joan Calmet (JXM), que també serà el responsable de Turisme i Projecció de Ciutat.

El plantejament realitzat situa darrere dels dos caps de llista dels grups coalitzats precisament els que han format els equips negociadors del pacte de govern entre Esquerra i Junts per Manresa. La segona i la quarta tinència d'alcaldia és per a Joan Calmet i Antoni Massegú, i la tercera i cinquena per a Cristina Cruz i David Aaron López. Ells són, també, els presidents de les quatre àrees en què s'ha dividit el govern. L'àrea de Serveis Generals la presideix Joan Calmet i la de Drets i Serveis a les Persones, Toni Massegú. Pel que fa als republicans, la de Territori la presideix David Aaron López i la de Desenvolupament Local, Cristina Cruz.

Hi ha una sisena tinent d'alcalde, que és Núria Masgrau, que no presideix cap àrea.

Masgrau és la número 2 de la candidatura de Valentí Junyent i és la responsable de les regidories d'Indústria, Comerç i Activitats. També assumeix Barris, Acció Comunitària i Civisme.

Ahir, l'alcalde Valentí Junyent va signar les delegacions de funcions en els regidors i les va fer públiques conjuntament amb Marc Aloy. Dijous es portarà a terme el ple en el qual es donarà compte d'aquestes funcions i s'aprovaran els salaris i dedicacions tant del govern com de l'oposició, així com el personal de confiança.