L'enderroc de la casa del carrer de Na Bastardes amb la Baixada dels Jueus va fent passes endavant. Tal com mostra la imatge feta ahir, ja n'han retirat la teulada i una part de les bigues que la sustentaven. L'edifici, de propietat municipal, fa anys que havia d'anar a terra però la manca de pressupost per fer-ho ho va anar endarrerint. Ara, finalment, s'ha iniciat l'enrunament, que va començar el dia 4 d'aquest mes, amb una durada de dos mesos i un cost de 103.558 euros. - G. C.