La gàrgola de la foto esquerra és el bou restaurat en la darrera fase d'obres. Té excrements de colom al cap, que són un dels grans enemics del temple (a la dreta). Això podria tenir una solució si el falcó que els responsables de la restauració han detectat que hi va a caçar -esquelets de colom trobats als terrats en són la prova- decideix quedar-s'hi a viure.