Sou: 3.087 euros

Càrrec: regidora de Cultura i Festes.