Sou: 1.997 euros

Càrrec: regidora de Ciutat Saludable.