Sou: 3.688 euros

Càrrec: primer tinent d'alcalde. Regidor delegat de Presidència. Portaveu del Govern.