Sou: 2.724 euros

Càrrec: regidora d'Acció i Inclusió Social.