Sou: 3.087 euros

Càrrec: regidora de Recursos Humans i Govern Obert.