Sou: 2.724 euros

Càrrec: regidor de Ciutat Verda.