Sou: 2.542 euros

Càrrec: regidora d'Infància, Joventut i Persones

Grans.