Avui, a les 6 de la tarda, la UPC mostrarà el centre de recerca Manresa Smart Sustainable Resources (SSR-UPC) a les empreses i donarà a conèixer les oportunitats de col·laboració.

El centre de recerca de la UPC forma part del conjunt de Desenvolupadors de Tecnologia amb l'acreditació Tecnio.

Acció és l'agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya i té identificats, sota el segell Tecnio, els desenvolupadors de les tecnologies més innovadores i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l'empresa.

El Centre SSR-UPC neix de la unió de 3 grups de recerca de la UPC especialitzats en l'aprofitament sostenible i intel·ligent de recursos naturals.

El caràcter multidisciplinari del centre, combinant experts en enginyeria minera, industrial, química i TIC, li atorga versatilitat per afrontar els reptes de la R+D+I en petites i mitjanes empreses.

Primer es presentarà el centre de recerca, després s'exposaran les oportunitats de col·laboració amb un exemple pràctic i es visitarà les instal·lacions.