La fàbrica de l'Anònima és obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, exponent del modernisme a Manresa. Es va començar a construir el 1893. Un any més tard produïa electricitat a base de carbó. Posteriorment es va convertir en la seu de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat (CAME). D'aquí el nom. Més tard va ser el Segre, Fecsa i, finalment, Endesa, que va deixar l'Anònima el 2014.

L'edifici ara té altres usos, com també els té un altre equipament del mateix Ignasi Oms i Ponsa. En aquest cas l'escorxador de la plaça Bages de Manresa. També de final del segle XIX, acull ara equipaments universitaris. Per una banda, la biblioteca del campus Manresa, de la Politècnica de Catalu-nya, i des del principi d'any la FUB3 després que s'hagi rehabilitat la segona nau del complex.

Són dos exemples de la versatilitat de l'obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, que va dissenyar els edificis per a uns usos molt concrets però amb prou flexibilitat perquè s'adaptin a tenir noves funcions. Si a l'escorxador ara hi ha activitat universitària, a l'Anònima hi podria haver un centre de creació cultural. És la proposta que ha fet el col·lectiu del Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, FABA.