Finalment, dimarts, l'Ajuntament té previst iniciar les obres de la passera de vianants per sobre del riu Cardener, a la zona de Can Poc Oli. Es tracta d'un projecte que està pendent des del 2016, any en què va ser el més votat del pressupost participatiu. Té per objectiu principal connectar l'itinerari de vianants del riu amb el de la riera de Rajadell.

Les obres duraran uns dos mesos i el pressupost és de 63.579 euros. L'Ajuntament complementa els 50.000 euros previstos per al projecte, que van proposar al pressupost participatiu Meandre, el Centre Excursionista de la Comarca de Bages, l'Era i l'Escola Agrària de Manresa.

L'espai on es farà la intervenció se situa a la llera del riu immediatament al sud del viaducte de Can Poc Oli de la C-55. La passera és aigües avall del viaducte i a tocar del calaix de formigó que protegeix els tubs del sifó del col·lector general d'aigües residuals que alimenta la depuradora.

L'actuació consisteix en l'execució d'una estructura de formigó armat, de 35 metres de longitud i 2 d'ample, que formarà un gual per al pas dels vianants entre les dues ribes. Se situarà a una altura d'un metre de la cota habitual de l'aigua. Això vol dir que, d'acord amb les dades de cabal del riu Cardener facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, el gual serà operatiu durant uns 354 dies per any. Durant uns 11 dies de mitjana anual pot quedar inoperatiu, a causa de pujades del riu.

La nova passera serà formada per lloses horitzontals de formigó prefabricat, unides a uns pilars i estreps de formigó armat, amb fonaments encastats al basament rocós que hi ha sota el llit del riu. La proposta preveu adequar l'accés a la nova passera per als dos extrems.