El programa Invulnerables, nascut a Manresa, ha esdevingut un referent de col·laboració público-privada, aconseguint instaurar un model de treball i promoció dels nens i les famílies arreu del país.

Gaudir d'una bona salut i higiene és una prioritat per a totes les famílies, i és molt important tenir-ne cura per aconseguir crear uns bons hàbits i evitar possibles problemes futurs. Seguint amb aquesta línia, i valorant la salut bucodental com una prioritat, fa tres anys que Invulnerables va posar en marxa el projecte "Odontologia Invulnerables", promogut per professionals de Manresa. A dia d'avui, el projecte s'ha consolidat, aconseguint també la implicació de la UIC -Universitat Internacional de Catalunya- amb qui en breu es signarà un conveni de col·laboració.

Dental Manresa, SiDent, Xavier Sitges Clínica Dental, Clínica Dental Rosa Evangelio i Clínica Dental Sílvia Sunyol, són les clíniques impulsores de la iniciativa, que atenen a les famílies del programa Invulnerables, treballant la detecció, prevenció i els tractaments posteriors, promovent la col·laboració amb els professionals de la xarxa sanitària.

En una trobada realitzada aquesta setmana, amb els professionals del programa Invulnerables de la Fundació La Caixa, el president de la Fundació del Convent de Santa Clara, Gabriel Prat i la directora sor Lucía Caram i l'equip de dentistes, es va avançar en el Conveni amb la UIC, que es preveu activar a partir del mes d'octubre, amb què es podrà donar més cobertura a les famílies en situació de risc d'exclusió social.

Amb l'aportació del Concert del Rotary Club Manresa-Bages de l'any 2017 el programa va rebre un impuls significatiu.