A la cruïlla del carrer de Pompeu Fabra, 8 amb el carrer del Cardenal Lluch, 3 de Manresa, el contenidor verd de vidre tapa la reixa de l'embornal del clavegueram de la ciutat, la qual cosa impedeix que el puguin netejar i que, en conseqüència, generi molta pudor, que arriba fins a l'alçada del cinquè pis.

Una veí del vial ho ha denunciat. Fa notar que "correspondria fer una modificació de la col·locació dels contenidors i això possibilitaria la neteja de l'interior de l'embornal i que el sifó interior estigui ple d'aigua, cosa que impossibilitaria la sortida de gasos". Al seu entendre, "cuidar amb diligència aquests petits detalls faria més agradable la nostra ciutat".