Acaba la tramitació que deixa tot l'àmbit del parc de bombers de la Catalunya Central dintre del terme de Manresa i l'àmbit industrial del camí del Grau en terme de Sant Fruitós.

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha donat llum verd a la modificació del terme municipal amb Sant Fruitós de Bages.

Concretament consistia a modificar la línia dels termes entre les fites F9 i F15.

Els dos ajuntaments havien considerat la necessitat de modificar la línia que delimita els dos termes municipals entre les dues fites esmentades per tal de solucionar la situació per la qual l'àmbit industrial del camí del Grau i l'àmbit del parc de Bombers de la Catalunya Central deixin d'estar parcialment als dos municipis, i s'ha deixat tot l'àmbit industrial del camí del Grau al terme de Sant Fruitós i tot l'àmbit del parc de Bombers de la Catalunya Central en terme de Manresa.

El ple ha aprovat la procedència de l’alteració del límit entre els termes i la segregació d'una porció de terreny amb una superfície aproximada de 18.322 metres quadrats del municipi de Manresa i de 17.848 metres quadrats del municipi de Sant Fruitós de Bages i la conseqüent agregació a cadascun dels municipis.