La compra de la finca número 100 de la carretera de Vic, la penúltima que falta per tenir el control públic de l'àmbit de desenvolupament de la Bonavista, es farà per 405.000 euros. La quantitat se satisfarà en tres terminis: 15.000 euros aquest any i 195.000 l'any 2020 i el 2021.

La compra permetrà tirar endavant el pla de millora urbana de la Bonavista previst al pla d'ordenació urbanística, que preveu la construcció d'un edifici al xamfrà dels carrers de Mossèn Jacint Verdaguer i del Bisbe Comas. Alhora, l'enderroc del número 100 de la carretera de Vic permetrà ampliar la zona verda existent actualment.

Quedarà pendent només una finca, la del carrer de Jacint Verdaguer número 31, que no es preveu comprar perquè els propietaris prefereixen mantenir el percentatge de propietat dins l'àmbit de transformació, segons el govern.