No totes les agències immobiliàries de la ciutat treballen en el barri. Les que ho fan són les que tenen relacions amb els bancs o els grans fons d'inversió que s'han quedat, a través de les seves promotores, bona part dels pisos de les Escodines arran de múltiples processos de desnonaments o impagaments hipotecaris. El delegat al Bages del Col·legi d'API de Barcelona, Josep Rubiralta, explica que «hi ha agències que fa anys que no fan vendes a les Escodines perquè hi treballen, sobretot, les que tenen tractes amb bancs».