La imatge és d'una columna de la tanca que envolta el pati del Centre Cultural el Casino. En concret, està situada en un banda d'una de les dues portes que hi ha al carrer de l'Arquitecte Oms per accedir al pati, la més propera al passeig de Pere III. Queda davant per davant del restaurant Glaç i, com es pot veure, està força torçada cap enfora, la qual cosa ha generat preocupació a un ciutadà que assegura que cada dia està més torta, amb el perill que pot generar si cau al damunt d'algú. Estaria bé que a qui correspongui s'asseguri que no representa cap perill real.