Queda oberta la nova convocatòria de l'Ajuntament de Manresa per a la concessió de subvencions destinades a la preservació i la millora dels elements d'interès patrimonial de la ciutat. Enguany, la quantitat dels ajuts és de 10.000 euros, sempre que no se superi el 25% del total de les despeses a subvencionar.

L'objectiu de la convocatòria és vetllar per les intervencions en béns catalogats, sempre segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM).

Se subvencionen les intervencions destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials dels elements històrics de Manresa.

Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament pretén posar en valor el patrimoni cultural que identifica i dignifica la ciutat.

Es pot presentar la sol·licitud fins al 27 de desembre a través del web de l'Ajuntament o presencialment a l'oficina d'activitat econòmica, a la plaça Major, 4.