La regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó, ha tramés una carta a totes les persones que disposen de llicència administrativa per la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos per tal de recordar-los que aquesta llicència només les autoritza a elles i que, qualsevol altra persona que vulgui conduir el seu animal, haurà hagut d'obtenir-la prèviament.

Aquesta carta s'acompanyarà d'una altra que es remetrà a tots els centres veterinaris de la ciutat per demanar la seva col·laboració per tal de millorar el nivell de coneixement de la ciutadania vers la tinença responsable d'animals de companyia i, especialment, respecte a la possessió de gossos potencialment perillosos.

El motiu d'aquestes accions és la constatació els darrers mesos, tant de la proliferació d'aquests animals, com de la freqüència en què són conduits per persones que no disposen de llicència administrativa per fer-ho, fins i tot en casos en què la persona propietària sí que en disposa.

En el cas dels veterinaris, els aspectes que es remarcaran seran els següents:

  • Tots els gossos, gats i fures han d’estar xipats i censats a l'ajuntament.
  • Tant la tinença com la conducció de gossos potencialment perillosos requereix d'una llicència administrativa com a condició prèvia.
  • La llicència és imprescindible independentment de l'edat de l'animal.
  • Cap persona sense Llicència pot conduir un gos potencialment perillós.
  • Està prohibida la criança de gossos potencialment perillosos fora dels centres autoritzats i amb progenitors que hagin passat tests de comportament.

En aquest sentit cal recordar que la sanció mínima establerta per la majoria d'aquests incompliments és de 2.404,06 € i pot comportar el comís de l'animal, per la qual cosa l'Ajuntament recomana especial prudència en la seva tinença i conducció i aconsella a les persones interessades que s'informin adequadament abans d'adquirir-ne un. Ho poden fer mitjançant el 010.