Quan es pensa en cues de gent per recollir menjar hi ha qui ho associa amb famílies amb molts fills. Tanmateix, Aureli Quintas, responsable de logística de la fundació, explica que la majoria de persones que tenen registrades actualment viuen soles, el 42%. «Aquesta gent acostuma a rebre una ajuda d'uns 400 euros però amb això no paguen el lloguer i les despeses que se'n deriven», justifica Quintas.

Ell, sor Lucía Caram i la resta de voluntaris estan molt agraïts de les moltes entitats, institucions i empreses que els proporcionen aliments de manera altruista, però demanen més ajuda, perquè, tal com diu Quintas, «cada cop hi ha més registrats i com més gent ve, més ajuda necessitem».

Una altra dada alarmant: de tota la gent que acudeix al local setmanalment, el 66% és gent en edat de treballar, és a dir, persones entre 16 i 64 anys que no tenen feina i que, com s'ha dit, en la majoria de casos viuen soles.