L'equip de govern de Manresa va decidir a l'inici de l'anterior mandat dur a terme una Auditoria de l'Espai Urbà, per determinar l'estat de la via pública i amb la voluntat de donar compliment al compromís del Pacte de Govern d'afrontar decididament la millora de l'espai públic mancat de manteniment pels anys més durs de la crisi.

El resultat va ser que Manresa tenia 117 carrers en mal estat i d'aquests n'hi havia 24 que necessitaven una actuació prioritària.

L'estudi va calcular que calien més de 15 milions d'euros per reparar tots els vials que estan en mal estat.

Amb el resultat a la mà, l'any 2017 des de la regidoria de Qualitat Urbana ja va es destinar un milió d'euros per millorar calçades, voreres i elements de mobiliari urbà, treballs adreçats a aquells punts on l'auditoria determinava la necessitat d'actuar amb més urgència. Aquest pla de xoc va continuar el 2018, en què també es va fer un esforç per a la millora de parcs infantils, i es manté per a aquest 2019.