El tercer pla de xoc de millora de la via pública de Manresa, amb una inversió d'1 milió d'euros, començarà el dimarts 13 d'agost reasfaltant trams del carrer Viladordis i de la carretera del Pont de Vilomara. Fins al 7 de setembre, l'Ajuntament intervindrà en vint carrers, places i camins més de la ciutat.

Les obres de millora de ferms sumaran 430.000 euros i la resta de diners, 570.000 euros, seran per a voreres, rebaixos i parcs infantils, segons va informar ahir el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat.

La superfície global de la qual es millorarà el ferm serà de 15.800 metres quadrats. El regidor de Qualitat Urbana va explicar que els espais s'havien triat tenint en compte criteris com que tinguin més del 30% de la superfície en mal estat i que estiguin distribuïts per diferents espais de la ciutat.

Gili va demanar comprensió als veïns durant la realització de les obres, que es duran a terme durant quatre setmanes en què el volum de trànsit és menor perquè coincideixen amb el període de vacances.

Abans de l'inici de curs escolar

La previsió és que les obres estiguin enllestides abans de l'inici del curs escolar. Per a la tria del conjunt d'actuacions l'Ajuntament ha tingut en compte l'auditoria de l'espai urbà feta entre el 2015 i el 2016, que va derivar en el pla de xoc dels anys 2017 i 2018 i, també, el d'enguany.

Totes les actuacions corresponen a espais de calçades, a excepció dels recorreguts interiors del barri Pare Ignasi Puig, que suposen la millora d'un espai destinat als vianants, l'actuació a la Balconada -que preveu la pavimentació d'un espai de titularitat municipal com a aparcament provisional i la millora parcial de l'existent- i les actuacions als camins de Castellfollit i de la Riera de Rajadell, que corresponen a millores de la pavimentació de camins rurals. En qualsevol cas, es tracta d'actuacions amb unes característiques comunes, ja que es plantegen amb un paviment flexible d'aglomerat.

L'Aneto continuarà formigonat

Al carrer Aneto, que és de formigó, es mantindrà aquest material. La decisió s'ha pres per les seves característiques, que fan més adequat no canviar a asfalt.

A banda d'aquests 22 emplaçaments inclosos dins el pla, també és previst fer dues actuacions més de millora d'asfaltat als carrers Forn i Bonsuccés.

Aquestes actuacions de pavimentació estan adreçades a resoldre les irregularitats acusades de la calçada, tant a conseqüència del seu desgast per l'ús com, sobretot, de l'obertura de rases per estendre o substituir diferents serveis al llarg dels darrers anys. Les intervencions es duran a terme mantenint el tipus de paviment actual, consistent en un aglomerat asfàltic.

En determinats casos, es preveu un sanejament del paviment. En cap cas no es preveu afectar la xarxa de clavegueram existent, més enllà de l'adaptació de determinades tapes de registre, ni l'enllumenat públic o altres xarxes de serveis. Pel que fa a la senyalització, només es preveu refer l'horitzontal (pintura) que resulti afectada per la intervenció.