El 2018, per primera vegada, Càritas Arxiprestal de Manresa ha homogeneïtzat les dades de la seva memòria amb Càritas Diocesana de Vic. Fins ara, les Càrites arxiprestals feien la memòria amb el seu propi sistema. També s’han unificat els registres.