La Fundació Althaia ha posat en marxa la segona versió de la seva aplicació mòbil, que incorpora noves funcionalitats que faciliten els tràmits on-line.

Entre les noves funcionalitats de la segona versió destaca la incorporació d'una àrea personal que conté les cites de visites, proves i intervencions de cada usuari, amb la informació sobre la preparació, si és el cas.

En aquest espai, la persona pot sol·licitar canvis o anul·lacions d'aquestes cites. Disposa d'un calendari on es mostren les pròximes cites i un historial de visites/proves ja realitzades des del qual es poden descarregar els justificants d'assistència. A més, el sistema està preparat perquè l'usuari rebi les notificacions de noves cites o reprogramacions.

Pares, fills i parelles

Aquest espai restringit és accessible a títol personal, però també es poden incorporar altres perfils (pares, fills, parella, etc.), prèvia autorització i/o acreditació de la potestat, per facilitar un control de la planificació de visites i proves.

Per accedir a l'àrea personal cal donar-se d'alta com a titular en qualsevol dels taulells d'admissions dels diferents edificis d'Al-thaia presentant el DNI i el codi d'identificació d'usuari (CIP).

Temps d'espera a urgències

L'aplicació té una secció sobre les urgències on es poden consultar els temps d'espera de les diferents especialitats de l'Hospital Sant Joan de Déu. En aquesta versió s'ha incorporat, a més, una nova opció per consultar la informació dels temps d'espera relatius als centres d'atenció primària.