179 beques

Durant el curs 2018-2019 s'han atès 103 famílies i un total de 212 infants. Pel que fa a aquest estiu, han fet colònies 48 nens; al campus d'estiu hi hauran assistit 95, i a l'espai infantil, 36 famílies amb 36 infants de 0 a 5 anys. El cost de les colònies i del campus ha estat de 46.606 euros, pagats amb aportacions de la Fundació La Caixa (el 63%) i donatius.