La presentació del treball «La infecció per VIH. Estudi dels diagnòstics recents», de la metgessa Magda Muelas, a la Universitat Catalana d'Estiu es va fer dins una sessió dedicada a la prevenció de les malalties infeccioses. El cap de la unitat d'infeccioses de la Fundació Althaia, Rafel Pérez, va ser l'encarregat de fer la presentació i va parlar de «la magnitud del problema».

Magnitud, perquè les malalties infeccioses «són importants perquè n'hi ha moltes, molt transversals i en tots els àmbits», i problemes, perquè l'aparició de gèrmens multiresistents fa que els antibiòtics siguin cada cop siguin menys efectius.

A la Catalunya Central s'ha posat en marxa un Programa d'optimització de l'ús d'antimicrobians, grups PROA, que impulsa Salut arreu de Catalunya. «A la nostra àrea s'ha creat un PROA per treballar coordinadament» hospitals i també primària i residències. «El problema de les resistències és global, i quan més coordinadament puguem treballar, millor. També com més bé utilitzem les eines que tenim, més mitigarem els multiresistents».

Pérez també va alertar de malalties emergents que estaven pràcticament erradicades però que han emergit a causa de l'acció dels antivacunes. És el cas, per exemple, del xarampió.