Al costat del riu Cardener, immediatament al sud del viaducte de Can Poc Oli, s'hi comença a veure moviment per fer realitat l'esperada passera per a vianants que va guanyar el Pressupost Participatiu del 2016.

Les obres van començar el dia 16 de juliol i tenen una durada prevista de dos mesos. Aquesta setmana hi havia una excavadora preparant el terreny i ja hi havia al costat les lloses horitzontals de formigó prefabricat que, unides a uns pilars i estreps de formigó armat, amb fonaments encastats al basament rocós existent sota el llit del riu, donaran forma a la passera per poder creuar el riu Cardener, a la zona de Can Poc Oli.

El projecte té com a finalitat principal connectar l'itinerari de vianants del riu Cardener amb el de la riera de Rajadell.

La passera és aigües avall del viaducte de Can Poc Oli de la car-retera C-55 i a tocar del calaix de formigó que protegeix els tubs del sifó del col·lector general d'aigües residuals que alimenta la planta depuradora de Manresa. El curs del riu en aquest tram és molt planer, i les vores de la llera estan ocupades per vegetació arbustiva, en bona part per canya.

El projecte consisteix en l'execució d'una estructura de formigó armat, de 35 metres de longitud i 2 d'ample, que formarà un gual per al pas dels vianants entre les dues ribes del riu. Se situarà a una altura d'un metre de la cota habitual de l'aigua. Això vol dir que, d'acord amb les dades de cabal del riu Cardener facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, el gual serà operatiu uns 354 dies l'any. Durant uns 11 dies de mitjana anual pot quedar inoperatiu a causa de pujades del riu.

La proposta també preveur adequar l'accés a la nova passera pels seus dos extrems. En l'accés nord-est es farà una regularització del terreny (i estesa de tot-u) protegida per una escullera. A l'accés sud-est s'executarà una solera de formigó armat.

El pressupost és de 63.579 euros. L'Ajuntament complementa els 50.000 euros que hi havia previstos per a aquest projecte.