L'Ajuntament s'ha adherit de nou al programa Els Serveis Socials més a prop, de la Diputació de Barcelona, adreçat a persones més grans de 80 anys no usuàries de cap servei social. L'objectiu és informar aquestes persones sobre els recursos socials i comunitaris que hi ha a la ciutat i saber si es troben en alguna situació de dificultat o necessitat que pugui requerir el suport municipal.

Amb la finalitat de dur a terme el programa, s'han contractat dues professionals de l'àmbit social per realitzar les entrevistes al domicili dels possibles usuaris que, prèviament, han estat informats per carta durant l'agost.

En total, està previst dur a terme 180 entrevistes, una xifra que es podria ampliar fins a 300 com l'any passat. Tot dependrà, però, del pressupost, ha explicat l'Ajuntament. En aquestes entrevistes es volen detectar aspectes com les necessitats personals (autonomia, percepció de l'estat de la salut, situació de l'habitatge...), possibles situacions de risc o vulnerabilitat, i al mateix temps informar sobre l'oferta de prestacions i serveis del territori.

Amb aquesta intervenció, el consistori fa notar que obtindrà informació molt valuosa per conèixer la realitat de la població envellida del municipi, detectar de manera proactiva les necessitats actuals de les persones majors de 80 anys i anticipar futures necessitats de suport, prevenir situacions d'aïllament social i afavorir la planificació de polítiques socials adaptades a les necessitats de la població. En conseqüència, permetrà dissenyar noves actuacions i millorar els serveis adreçats a persones grans.

La intervenció inclou recomanacions sobre el seguiment que requereix cada persona entrevistada, on s'indiquen les necessitats d'autonomia, percepció de l'estat de salut, situació de l'habitatge, entre d'altres, i un informe final amb dades globals de la situació de les persones majors de 80 anys entrevistades a cada municipi.