Els anamensis eren homínids que ja tenien la capacitat de caminar, encara que continuaven pujant als arbres. Fins ara es creia que eren els ancestres de l'afarensis. Segons el geòleg nascut a Manresa Lluís Gibert, l'estudi anatòmic que s'ha publicat sobre el fòssil és molt complet. S'ha fet una reconstrucció de com seria el seu rostre. «La part geològica és menys conflictiva. Els nivells de cendres volcàniques van acotar molt l'edat i lliguen bé amb altres dades».