El gener del 2018 van començar les obres de millora del carrer de Vidal i Barraquer, davant les piscines, i el juny s’hi van afegir les del tram entre aquest vial i la plaça de Sant Ignasi. Amb un cost de 1,2 milions d’euros, assumits per Criteria Caixa en el marc del conveni de la Fàbrica Nova, van incloure la millora de les xarxes de serveis, voreres i calçades. Van acabar el novembre passat.