El juliol del 2018 es van iniciar les obres a la vorera de ponent de la Via de Sant Ignasi entre la plaça i el Camí de la Cova, el darrer tram que quedava per urbanitzar per la banda sud del vial, després de les millores al carrer de Sant Marc des del Pont Vell, inclòs l’enderroc de naus sota el Puigcardener, la urbanització de l’entorn de la capella de Sant Marc i la construcció de la rotonda.