Dionís Guiteras és l'alcalde de Moià i diputat a la Diputació de Barcelona. És un dels tres convidats al debat de la setmana vinent al Kursaal i, més en concret, qui té a les seves mans aportar idees sobre l'administració del territori. Ajuntaments, consells comarcals, diputacions... Com s'organitzen i coordinen tots aquests organismes a l'hora d'administrar el territori que tenen assignat Per a Guiteras, hi ha una idea bàsica: «El problema no són mai els territoris, sinó com es coordinen i com es gestionen».

El moianès apunta que tot i que les administracions «tenen eines, no sempre s'han coordinat de la millor manera per donar resposta al territori». Creu, però, que no és un problema de la Catalunya Central «sinó de país». Per això cal veure, afegeix, quins són els reptes, oportunitats, mancances i debilitats del territori i com les administracions que hi actuen poden aportar-hi solucions. «Els nous reptes exigeixen noves maneres d'encarar-los», assegura Guiteras, i com a exemple d'aquests nous reptes parla de la gestió del desenvolupament rural, la indústria, el turisme i de facilitar que les iniciatives privades tinguin interlocutors a l'administració, entre d'altres. «La transversalitat del repte requereix que les administracions locals col·laborin d'una altra manera», afirma.

El moianès, que el mandat anterior va ser vicepresident de la Diputació de Barcelona, és clar quan opina que «cal trencar el model de capelletes de l'administració, de tenir-ho tot molt dividit per departaments, i coordinar millor les necessitats del territori». Guiteras manifesta que «això és el que jo he intentat impulsar modestament fins ara». Preguntat sobre la realitat de la Catalunya Central, expressa que «el territori té força però no està del tot aprofitada. És cert que és molt gran i té moltes realitats diferents, però no és exclusiu de la regió, sinó del país, i pot ser una fortalesa».